Анкете

slika
Анкете

Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају по методологији ЕУ (ESRA)

Поштовани суграђани, У току је израда саобраћајне студије “ Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају по методологији ЕУ (ESRA) „ коју у име Секретаријата за саобраћај спрово...