Општина Младеновац

ЈКП за управљање јавним паркиралиштима "ПАРКИНГ СЕРВИС" Младеновац

ЈКП ”Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац основала је Скупштина Градске општине Младеновац 28.децембра 2018. године.

Основна делатност предузећа је управљање( одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима), организација и вршење контроле и наплате паркирања на територији општине Младеновац.

Рекламације и информације о рекламацијама можете добити на број телефона 0800-100-303 , или на страници РЕКЛАМАЦИЈЕ.

Општина Младеновац

Паркиралишта

ОВАВЕШТЕЊЕ

У зонираном подручју наплата цене за коришћење општих паркиралишта врши се од 7:00 до 20:00 Часова радним данима, Суботом од 7:00 до 14:00 Часова, с тим што коришћење паркиралишта по започетом сату плаћањем сатне карте у првој зони утврђено на 120 минута, са тим да се истом кориснику у истој зони време коришћења може продужити 60 минута, и може од стране истог корисника у истој зони поново отпочети након 30 минута од истека утврђеног времена, док се у другој зони опште паркиралиште може користити у континуитету у оквиру времена у коме се врши наплата.

Црвена зона

Црвена зона

Жута зона

Жута зона

Информације можете добити на број телефона 011/8230-043, или путем контакт форме на  страници КОНТАКТ.

Општина Младеновац

Начин плаћања

Напомена

У зонираном подручју наплата цене за коришћење општих паркиралишта врши се у времену од 07.00 до 20.00 часова радним данима, суботом од 07:00 до 14.00 часова. Коришћење паркиралишта по започетом сату плаћањем сатне карте у првој зони утврђено је на 120 минута, с тим да се истом кориснику у истој зони време коришћења паркиралишта може продужити 60 минута, и може од стране истог корисника у истој зони поново отпочети након 30 минута од истека утврђеног времена, док се у другој зони опште паркиралиште може користити у континуитету у оквиру времена у коме се врши наплата.

Званичан ценовник ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ Младеновац можете погледати на страници ЦЕНОВНИК.

Паркинг карта
Паркинг карта
Смс-поруком
Смс-поруком

Информације можете добити на број телефона: 011/8230-043

Општина Младеновац

Новости