ОПИС УСЛУГЕ ПАРКИРАЊА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
Паркинг карта за започети први и други сат у зони I. 42,00
Паркинг карта за започети трећи сат у зони I. 84,00
Претплатна месечна карта за станаре у зони I. 840,00
Претплатна месечна карта за физичка лица у зони I. 3.180,00
Претплатна месечна карта за правна лица и предузетнике у зони I. 3.960,00
Дневни закуп паркинг места за посебне активности у зони I. и II. (спортске, културне и привредне активности) 504,00
Резервисана паркинг места за правна и физичка лица 10.000,00
Паркинг карта за започети сат у зони II. 30,00
Паркинг карта за вишесатно паркирање у зони II. 180,00
Претплатна месечна карта за станаре у II. зони 504,00
Претплатна месечна карта за правна лица и предузетнике у зони II. 2.340,00
Претплатна месечна карта за физичка лица у зони II. 1.590,00
Претплатна месечна карта за физичка лица у зони I. и II. 4.770,00
Дневна карта за кориснике у зони I. и II. који немају плаћену услугу паркирања 1.200,00
Започет процес уклањања возила специјалним возилом – ”Паук” 3.000,00
Шлепање возила по радном часу ( по захтеву власника возила) 4.500,00
Претплатна карта за физичка лица важи за I. зону 3 месеца 9.349,00
Претплатна карта за физичка лица важи за I. зону 6 месеци 18.126,00
Претплатна карта за физичка лица важи за I. зону 12 месеци 34.344,00
Претплатна карта за правна лица и предузетнике важи за I. зону 3 месеца 11.642,00
Претплатна карта за правна лица и предузетнике важи за I. зону 6 месеци 22.572,00
Претплатна карта за правна лица и предузетнике важи за I. зону 12 месеци 42.768,00
Претплатна карта за физичка лица важи за II. зону 3 месеца 4.674,00
Претплатна карта за физичка лица важи за II. зону 6 месеци 9.063,00
Претплатна карта за физичка лица важи за II. зону 12 месеци 17.172,00
Претплатна карта за правна лица и предузетнике важи за II. зону 3 месеца 6.879,00
Претплатна карта за правна лица и предузетнике важи за II. зону 6 месеци 13.338,00
Претплатна карта за правна лица и предузетнике важи за II. зону 12 месеци 25.272,00
Претплатна карта за I. и II. зону важи 3 месеца 14.024,00
Претплатна карта за I. и II. зону важи 6 месеци 27.189,00
Претплатна карта за I. и II. зону важи 12 месеци 51.516,00

 

УСЛУГА ЗА ПРЕНОС ВОЗИЛА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
Возила масе до 800кг. 6.000,00
Возила масе од 801кг. – 1.330кг. 8.830,00
Возила масе од 1.331кг. -1.900кг. 13.245,00
Возила масе од 1.901кг. и више 19.867,00
Чување возила уклоњених специјалним возилом – ”Паук” 420,00
Постављање уређаја којим се спречава одвожење непрописно остављених возила са површине јавне намене 6.000,00

ЦЕНОВНИК-ОПШИРНИЈЕ ПДФ