Право на издавање повлашћене паркинг карте (ППК) имају станари зоне у којој живе, као и правна лица и предузетници чије се седиште налази у жељеној зони. ППК важи за све улице које се налазе у тој зони.

Физичком лицу могу се издати највише две, а правном лицу и предузетнику највише три ППК.

Потребна документација:

ФИЗИЧКА ЛИЦА-СТАНАРИ

 1. Лична карта
 2. Саобраћајна дозвола

ПРАВНА ЛИЦА/ПРЕДУЗЕТНИЦИ

 1. Захтев за добијање ППК
 2. Овлашћење за особу која у име правног лица подноси захтев
 3. Решење из Агенције за привредне регистре
 4. Саобраћајна дозвола за путничка возила регистрована на правно лице

ИНВАЛИДСКА ПАРКИНГ КАРТА (ИПК)

Захтев за издавање ИПК подноси се Секретаријату за социјану заштиту ул. 27. марта 43, Београд. Након добијања Решења од стране Секретаријата за социјану заштиту, ЈКП “Паркинг сервис Младеновац” издаје налепницу за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом.

Потребна документа:

 1. Решење Секретаријата за социјалну заштиту
 2. Лична карта
 3. Саобраћајна дозвола
 4. Две фотографије величине 3,5 х 3 цм

Право на бесплатно паркирање у зони I остварују труднице и породиље (односно родитељи детета старости до 1. године) са пребивалиштем на територији општине Младеновац.

Потребна документа:

  ТРУДНИЦЕ

 1. Лична карта
 2. Саобраћајна дозвола
 3. Извештај лекара (труднички картон)

Уколико је возило регистровано на лице које није подносилац захтева (други супружник) потребно је доставити Извод из Матичне књиге венчаних или личну карту лица које је власник возила ( под условом да су пријављени на истој адреси).

ПОРОДИЉЕ

 1. Лична карта
 2. Саобраћајна дозвола
 3. Извод из Матичне књиге рођених детета