ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА РЕКЛАМАЦИЈА

Рекламација на издате налоге за плаћање дневне карте може се уложити на благајни ЈКП “Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац ул. Краља Петра Првог бр.246 у времену од 07:00-15:00 часова.

Рекламација се може уложити и писаним путем преко поште, саопштити путем телефонске линије 011/8230-043, бесплатне телефонске линије 0800-100-303 или упутити на
e mail:  office@parkingmladenovac.rs;

Захтев за остваривање права 

    Изјаву можете прочитати овде.