ОВАВЕШТЕЊЕ

У зонираном подручју наплата цене за коришћење општих паркиралишта врши се од 7:00 до 20:00 Часова радним данима, Суботом од 7:00 до 14:00 Часова, с тим што коришћење паркиралишта по започетом сату плаћањем сатне карте у првој зони утврђено на 120 минута, са тим да се истом кориснику у истој зони време коришћења може продужити 60 минута, и може од стране истог корисника у истој зони поново отпочети након 30 минута од истека утврђеног времена, док се у другој зони опште паркиралиште може користити у континуитету у оквиру времена у коме се врши наплата.

ЈАНКА КАТИЋА
Од Браће Баџак до Доктора Руса

КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ
Од Јанка Катића до Војводе Мишића

КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА
Од Николе Пашића до Црквене

ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
Од Краља Петра Првог до Краљице Марије

КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
Од Николе Пашића до Миће Миловановића

НИКОЛЕ ПАШИЋА
Од Краља Петра Првог до Краља Александра Обреновића

КОСМАЈСКА
Од Краља Александра Обреновића до Витомира Богдановића Бурзе

ЈАШЕ ПРОДАНОВИЋА
Од Краља Александра Обреновића до Михаила Миловановић

ВОЈВОДЕ МИШИЋА

СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА

ПАРКИНГ КОД РОБНЕ КУЋЕ

ПАРКИНГ КОД АС ЛАСТА

Мапа црвене зоне

ЈАНКА КАТИЋА
Oд Доктора Руса до Вука Караџића

КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
Oд Миће Миловановића до 1. Маја

ДРВАРСКА

ВУКА КАРАЏИЋА

Мапа жуте зоне

Мапа свих зона