ЈКП за управљање јавним паркиралиштима "ПАРКИНГ СЕРВИС" Младеновац
Обавештења

ИЗМЕШТАЊЕ БЛАГАЈНЕ ЈКП ,,ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ” МЛАДЕНОВАЦ

Обавештавају се корисници услуга ЈКП ,,Паркинг сервис Младеновац” Младеновац, да се благајна за кориснике премешта на нову адресу, у ул. Краљице Марије 32-34 (паркинг повише ЈКП Комунално Младеновац) и на наведеној адреси почиње са радом од 01. децембра 2022. год.

Контакт телефон благајне на новој локацији: +381 64 8665663